Warning: mkdir(): No such file or directory in /www/wwwroot/xunzai.com/u.xunzai.com/web_guanli/source/ac_fwlist_x.php on line 67

Warning: fopen(/www/wwwroot/xunzai.com/u.xunzai.com/web_guanli/cache/fwlist/227/1.php): failed to open stream: No such file or directory in /www/wwwroot/xunzai.com/u.xunzai.com/web_guanli/source/ac_fwlist_x.php on line 68

Warning: flock() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /www/wwwroot/xunzai.com/u.xunzai.com/web_guanli/source/ac_fwlist_x.php on line 69

Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /www/wwwroot/xunzai.com/u.xunzai.com/web_guanli/source/ac_fwlist_x.php on line 70

Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /www/wwwroot/xunzai.com/u.xunzai.com/web_guanli/source/ac_fwlist_x.php on line 71

Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /www/wwwroot/xunzai.com/u.xunzai.com/web_guanli/source/ac_fwlist_x.php on line 72

Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /www/wwwroot/xunzai.com/u.xunzai.com/web_guanli/source/ac_fwlist_x.php on line 73

Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /www/wwwroot/xunzai.com/u.xunzai.com/web_guanli/source/ac_fwlist_x.php on line 74

Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /www/wwwroot/xunzai.com/u.xunzai.com/web_guanli/source/ac_fwlist_x.php on line 75

Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /www/wwwroot/xunzai.com/u.xunzai.com/web_guanli/source/ac_fwlist_x.php on line 76

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /www/wwwroot/xunzai.com/u.xunzai.com/web_guanli/source/ac_fwlist_x.php on line 77
征文演讲 - 演讲稿 - 迅载管理资源
范文大全
资料分类
专题分类
征文演讲
 • 2012-08-28 14:13与雷锋同行演讲稿

  范文大全 我的名字当中也有一个“锋”字,但是我知道自己永远代表不了一种精神,因为我不如雷锋那样勤奋,也不如雷锋那样敬业。

 • 2012-08-28 14:12爱岗敬业演讲稿2

  范文大全 一份职业,一个工作岗位,都是一个人赖以生存和发展的基础保障。同时,一个工作岗位的存在,往往也是人类社会存在和发

 • 2012-08-28 14:11让青春在交通事业上无悔的燃烧

  范文大全 朋友,当您奔波在津城街头,享受着便利交通的时候,当您漫步在休闲广场,不再烦恼车挤人拥的时候,当您有事出差,感觉

 • 2012-08-28 14:10爱岗敬业演讲稿

  范文大全 大家好,今天我演讲的题目是:《迎接世纪的挑战》。 一次简单的日夜交替,新世纪就这样悄然来临,千年的感慨就这样在一

 • 2012-08-28 14:05我为党旗添光彩

  范文大全 在纪念建党83周年即将来临的这段日子里,我的心情格外激动,格外兴奋。因为自己多年来无怨无悔、曾发誓要至死不渝信

1